Чистата енергия може да намали наполовина вноса на изкопаеми горива от Турция до 2030 г., според доклад

Чистата енергия може да намали наполовина вноса на изкопаеми горива от Турция до 2030 г., според доклад

По-специално слънчевата енергия би трябвало да бъде жизненоважен компонент на този преход, отбелязва компанията, като напомня, че през 2021 г. Турция е генерирала 50 на сто от електроенергията си от внос на въглища и газ.

"С ускорен преход към чиста енергия страната може да намали външната зависимост при производството на електроенергия до под 25 процента до 2030 г. Но това изисква вятърната и слънчевата енергия да съставляват повече от една трета от общото производство на електроенергия", се казва в доклада.

В него се оценява, че за да се намали зависимостта от вноса на изкопаеми горива, до 2030 г. е необходимо всяка година да бъдат добавяни около 4 GW нови мощности за слънчева енергия, а сегашните темпове се движат около едва 1 GW годишно. 

Инсталираните мощности за слънчева енергия в Турция са 8,8 GW към август.

За да се намали наполовина зависимостта от вноса на изкопаеми горива, капацитетът на вятърната енергия трябва да се увеличи около три пъти до 2030 г., от 11,1 GW към август 2022 г., се казва в доклада, като се допълва, че това ще означава около 2,5 GW нови мощности за вятърна енергия, добавяни всяка година до 2030 г.

Вносът на енергия представлява около една трета от общия внос на Турция през периода януари-септември, заяви министърът на търговията Мехмет Муш на 4 октомври.

Сметката за внос на енергия се е увеличила със 135 процента на годишна база до 73,85 млрд. долара през първите девет месеца на 2022 г., показват най-новите данни на министерството на търговията.

 Източник: БТА