Замърсяването на въздуха убива ежегодно над 1200 деца в Европа

Замърсяването на въздуха убива ежегодно над 1200 деца в Европа

Децата са особено уязвими на замърсяването на въздуха - от времето, когато са в утробата на майките си, до достигане на пълнолетие, отбелязва базираната в Копенхаген агенция. Лошият въздух създава риск и за възрастните, допълва агенцията.

Експертите на Европейската агенция за околна среда посочват, че вредните емисии от транспорта, индустрията и отоплението трябва да бъдат намалени по-бързо.

Практична мярка за подобряване качеството на въздуха около училища и детски градини например е създаването на повече зелени пространства.

Въпреки подобренията през последните години, равнището на замърсяване в много европейски държави упорито е над границите, препоръчвани от Световната здравна организация (СЗО), отбелязва Европейската агенция за околна среда в друг доклад.

Проблемите са най-често срещани в градовете. През 2021 г. над 90 процента от градското население в ЕС е живеело при равнища на финни прахови частици, озон и азотен диоксид над препоръките на СЗО.

Източник: БТА


Дата: 24.04.2023