Правата на децата застават в центъра на КОП28

Правата на децата застават в центъра на КОП28

Децата са изключително уязвими на замърсяването и промените в климата, тъй като са непропорционално засегнати от последиците от бедствията, деградацията на околната среда и климатичната криза. Въпреки това, трийсет години след подписването на Рамковата конвенция, нуждите, правата и перспективите на децата отсъстват почти напълно от политиката, действията и инвестициите в областта на климата на всички нива. Това трябва да се промени, подчертава организацията.

В дискусия на тема "Децата, младежите и действията по климата - засилване на съвместните усилия за зачитане и насърчаване на правата на децата и младите хора" на българския павилион ще бъде обсъдена Декларацията на УНИЦЕФ за децата, младежите и действията по климата относно ангажиментите и приоритетите на национално и регионално равнище. Декларацията е първият по рода си ангажимент за ускоряване на приобщаващи и ориентирани към децата и младежите политики и действия в областта на климата на национално и глобално ниво. Тя е разработена от деца и млади хора и предоставя важна рамка и основа за обсъждане между децата, правителствата и други основни заинтересовани страни за това как нейните разпоредби, отнасящи се до различни измерения на действията в областта на климата, могат да бъдат приложени на практика. България е  сред първите държави от региона, която се присъедини към Декларацията.

Модератор на дискусията ще бъде Кити ван дер Хейден, заместник-изпълнителен директор на УНИЦЕФ, а участие ще вземат Юлиан Попов, министър на околната среда и водите, Тереса Рибейра Родригес, министър на екологичния преход и демографските предизвикателства на Испания, Ан Скелтън, председател на Комитета на ООН по правата на детето, Закия Хатаби, министър на климата, околната среда, устойчивото развитие и зелената сделка на Белгия, както и български младежки делегати към ООН. 

На второ събитие – "Подходи, които привличат младите хора да се обучават в областта на климата" ще бъдат представени инструменти за обучение и ангажиране на младите хора с климатичните изменения. 

Домакин на събитията е Министерството на околната среда и водите. 

На децата и младежите са посветени и много от събитията в основната програма на конференцията. Друг акцент за деня за най-слабо развитите страни, които са и сред най-уязвимите от климатичните промени.

Източник: БТА