ММС осигури още 177 хил. лева за спортните училища

ММС осигури още 177 хил. лева за спортните училища

С осигурените допълнителни средства в размер на 177 053 финансирането от Министерството на младежта и спорта на дейностите по проектите на държавните спортни училища през 2022 година е в размер на 339 308 лева.

Програмата е насочена към създаване на конкурентна среда за развитие на спортния талант и подкрепа на мотивацията за спортно усъвършенстване и изява на най-изявените състезатели от спортния резерв, обучаващи се в шестте държавни спортни училища, финансирани чрез бюджета на ММС - СУ „Ген. Владимир Стойчев“ – София, СУ „Васил Левски” – Пловдив, СУ „Г. Бенковски” – Варна, СУ „Георги Бенковски” – Плевен, СУ „Юрий Гагарин” – Бургас и СУ „М-р Атанас Узунов“ - Русе.

Дейностите, включени в проектите, са провеждане на тренировъчни лагери на подходящи за съответните видове спорт спортни бази и осигуряване на спортна екипировка за учениците, включени в центровете. Във всяко от шестте държавни спортни училища е създаден център за подготовка на резерв за спорта за високи постижения от изявени ученици с реализирани високи постижения в държавни и международни първенства. За 2022 г. в центровете за подготовка на резерв за спорта за високи постижения в държавните спортни училища са включени 474 изявени ученици в 22 вида спорт.

Осигуреното участие в тренировъчни лагери за най-изявените състезатели от държавните спортни училища подпомага изграждането на мотивация, формирането на необходимите качества и специфични за вида спорт умения, както и допринася за израстването им като елитни спортисти. 

Източник: БНР