Стефановден е!

Стефановден е!

Светецът е първият мъченик за Христа. В защита на вярата при спор с еврейските първенци бил изправен на съд и убит през 37 година.

През 415 г. мощите на първомъченика Стефан били открити чрез чудно видение, което имал свещеник. Те били поставени в Сионския храм в Йерусалим.

В превод името Стефан означава "венец".

Днес празнуват всички, които носят имената Стефан, Стефка, Стоян, Стояна, Венцислав, Венцислава, Венко, Венета.

Източник: БНТ


Дата: 27.12.2021