СКАНДАЛНО на уеб сайта на президента: NationalStrategyIntegrateMangali.pdf

СКАНДАЛНО на уеб сайта на президента: NationalStrategyIntegrateMangali.pdf

СОФИЯ (PIA) — —

Пореден скандал е на път да разтресе обществото. Документът НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012 – 2020), публикуван на официалната интернет страница на Президента на Републиката е с меко казано “обидно” наименование на файла.

Проверка на PIA установи, че документът е качен с името: “13.NationalStrategyIntegrateMangali.pdf”. Силно се надяваме българският държавен глава да даде обяснение, защо на неговата официална страница се използват подобни обидни думи за една част от българските граждани.

Националната стратегия бе приета с Решение на 41-ото Народно събрание на 1 март 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

PIA искрено благодари на потребителя @Smarfiette, който пръв откри това безобразие.