Нарушенията, видни от декларациите на Плевнелиев пред СП, които РЗС разпространи

Нарушенията, видни от декларациите на Плевнелиев пред СП, които РЗС разпространи
СОФИЯ (PIA) — —

От Декларациите на Росен Плевнелиев пред Сметната палата стават видни серия от съществени нарушения:

1. През май 2010 г. декларира (т. 1.6.) доход от дивидент от 5 000 лв. – от какво „дивидент”, като уж вече не участва във фирми?

2. През юли 2009 г. декларира (т. 3) МПС джип Ауди Q 7, придобит през 2009 г., а през май 2010 г. го декларира като придобит през 2007 г.?!! Едното от двете е декларация с невярно съдържание, да не говорим за цената на придобиване (35 000 лв.), поне 2-3 пъти под пазарната за този момент – тогава това е нов модел!

3. През юли 2009 г. декларира (І.1.5.), че през 2007 г. е придобил къща на Халкидики в Гърция за 1 369 000 лв. и още 4 къщи, придобити 2008-2009 г. за общо над 2 млн. лева – или общо 3 400 000 лв. средства, за които имаме данни, че не са платени данъци – искаме ревизия от НАП.

4. През юли 2009 г. декларира (т. 6), че няма „налични парични средства”?!!

5. През май 2010 г. декларира (в същата т. 6) „налични парични средства” в размер над 1 млн. и 800 000 лева. Произходът на тези средства е от „връщане на допълнителна парична вноска” – от къде, след като е „прекратил участието си” във всички дружества през 2009 г.? Искаме да се направи ревизия от НАП за тези средства, както и от кои дружества са тези „връщания” и дали в тези дружествата е надлежно осчетоводено и обложено?

6. През май 2010 г. декларира (т. 6.4.) „налични парични средства” в размер на близо 90 млн. лева. Макар да е очевидна грешка (става дума за 90 000 лв.), това е невярно деклариране, което не е поправено!

7. Дори като отминем „грешката”, там декларира (т. 6) „налични парични средства” в общ размер 1 766 000 лв. – „връщания от допълнителна парична вноска” – недекларирани пред НАП и необложени?!

8. В декларацията от юли 2009 г. обаче (т. 8) посочва като „вземания” близо 2 млн. лева (1 956 000) – „връщане на дадена парична вноска в дружеството”. Това или са две различни суми, необложени по отделно с данъци, или е невярно деклариране!

9. Ако през юли 2009 г. това са „бъдещи вземания”, а през май 2010 г. са „налични парични средства” (т. 6.), различни от „банкови влогове/депозити (каквито не декларира), излиза, че е държал в брой у дома близо 2 млн. лева… Което е очевиден абсурд!

10. В същото време и през 2009, и през 2010 г. декларира (т. 10), че не притежава ценни книжа и акции?!

11. През юли 2009 г. декларира (т. 7) „банкови влогове/депозити” в общ размер 218 000 лв.

12. Но през май 2010 г. декларира (т. 7), че няма нито един влог/депозит в банка, нито полагаеми вземания? Нито той, нито съпругата му? Какво се случи с влоговете от юли 2009 г.?

13. През април 2011 г. обаче декларира (т. 7) влог/депозит на съпругата си в размер на 76 000 лв.

14. През април 2011 г. декларира (т. 13), че през 2010 г. няма нито лев доходи извън заплатата си като министър? Но през май 2010 г. декларира (т. 13) 150 000 лв. от „други доходи”, при това повечето от „други трудови правоотношения” – а като министър той няма право на такива!

15. През май 2010 г. декларира (т. 12), че е прехвърлил (както е бил длъжен) дяловете си в търговски дружества. Но: това не са всичките му дялове, според регистрите през 2009 г. участва и в други дружества. Прехвърля дялове само в 4 дружества, а той има различни видове участие в 16 различни дружества!

16. Второ: в що за компании е участвал – и то с доходи за милиони! – след като 5 % от фирма „Резиденшъл парк” струват 250 лв.?! А това е комплекс с множество луксозни жилищни сгради! А 30 % от „Ирис инженеринг” струват 170 лв.?! Т.е. цялата компания е с капиталова стойност 560 лв.?!! Не хиляди, не милиони!

17. Декларацията за 2009 г. е подадена на 21 май 2010 г., а срокът за това за всеки български гражданин е 30 април?!! Т.е. той е в условията на „неподадена дължима декларация пред СП”, което е тежко нарушение! За такова нарушение се предвижда висока глоба – но такава не е наложена.