Ръст на продажбата на нови автомобили в Европа

Ръст на продажбата на нови автомобили в Европа

Най-голям ръст на продажбите на посочените три пазара е отчетен при автомобилите с изцяло електрическо задвижване - 28,2%.

Пазарният дял на електрическите автомобили достигна 14,6%, а за първи път най-продаваният автомобил в ЕС се задвижва от електричество и това е моделът на Tesla - "Y".

Пазарът в ЕС щеше да отбележи още по-голям ръст, ако най-големият индивидуален пазар, в Германия, не беше отбелязал спад от 23% през декември 2023 г.

През 2023 г. на пазара на ЕС са били продадени 10 547 716 автомобила, докато през 2022 г. са били продадени 9 263 509 автомобила.

Общо на пазарите на ЕС, ЕАСТ и Великобритания през 2023 г. са продадени 12 847 481 автомобила, което представлява ръст от 13,7%.

Източник: БНР


Дата: 23.01.2024