Водородът като по-евтина алтернатива на изкопаемите горива

Водородът като по-евтина алтернатива на изкопаемите горива

Само след 10 години водородът може да се окаже по-евтина алтернатива на изкопаемите горива. ЕС гледа на проектите, свързани с него, като на възможност за намаляване на емисиите в транспорта и тежката индустрия. Все по-често, в контекста на зеления преход и трансформацията на икономиката, се говори за водорода като алтернатива на традиционните горива.

Европа разполага с възможност да насочи стотици милиарди Евро към проекти за производство и внедряване на водород. България има потенциал да се възползва от подобни иновативни решения
Възможности предвижда Националният план за възстановяване, а четири български общини са готови за въвеждане на водороден транспорт.


Източник: БНР


Дата: 29.12.2021