Водеща световна фирма за индустриални роботи с втора лаборатория в ТУ Габрово

Водеща световна фирма за индустриални роботи с втора лаборатория в ТУ Габрово

В Техническия университет в Габрово ще бъде открита лаборатория на една от водещите световни фирми за производство на индустриални роботи. Това е поредна стъпка в сътрудничеството между компанията и висшето училище.

Роботизирането е в основата на четвъртата индустриална революция, като множество нови технологии се очаква да повишат ефективността и качеството в производството, отбелязва кореспондентът на БНР в региона. 

Световната фирма за производство на индустриални роботи днес разкрива втора лаборатория за обучението на студенти в Техническия университет в Габрово.

В един от университетските корпуси ще бъдат представени възможностите на робот, дарен от компанията-производител.

Той ще е на разположение за практическото обучение на студентите на висшето техническо училище в района, в който е съсредоточен значителен дял от машиностроенето в страната.

Източник: БНР


Дата: 14.07.2021