В Израел се намира третата по големина в света слънчева електроцентрала

В Израел се намира третата по големина в света слънчева електроцентрала

Измененията на климата са причина за катаклизмите и аномалиите от последните години - пожари, наводнения в едни райони, убийствена суша в други, трайното затопляне води до топенто на ледници. Климатичните проблеми са все по-тревожни, а правителствата търсят решения.  В Израел от години работят по тези въпроси. Имат Институт по пустинно земеделие, който трябва да се справя със сушата изхранването на населението.

Но новият пилотен проект е за запазване на съществуващите водоеми и заедно с това площта им да бъде използвана за добив на енергия.

В Израел се намира третата по големина в света слънчева електроцентрала. Нейните панели са разположение в пустинята Негев и тя дава 10% от електроенергията на еврейската държава. Но мини-слънчевите електроцентрали са най-новото изобретение. Те са разположени в Йорданската долина върху съществуващи язовири, мелиоративни водоеми и малки езера. На откриването на една от тях присъствахме. От високото се виждаше малка част от езерото. Над останалата му част плуваха подобни на огледала квадратни панели. И върху насипите и бетонните диги също бяха инсталирани съоръжения за превръщането на слънчевата енергия в електрическа. 

"Монтажът на слънчеви батерии върху съществувщи водоеми е най-ефективното и бързо решение за създаване на нови соларни площи, без да се посяга на селскостопанскат аземя. От една страна така се съкращава изпарението на вода, а от друга се оползотворява площта над водната повърхност. Общата мощност от соларни панели над всички водоеми в района е около 1000 мегавата, които могат да се включват сезонно. Важно е да се знае, че никога панелите не покриват цялата водна повърхност. От една четвърт до една трета остава винаги свободна. Това е необходимо за опазването на екосистемите. Изградихме специални хангари за запазването им през студените месеци. Тогава езерата служат за дом на прелитащите птици отЕвропа. За да се справим с предизвикателството за генериране на електроенергия във водна среда, инвестираме повече, отколкото в проста система. Всички кабели са с двойна изолация и всички панели са с двоен стъклопакет. Създали сме и система за преобразователи на напрежението. Оборудването ни е най-малко на 70 см над водата и може да устои на вълни, вслучай на буря. Тъй като още няма евтини и надеждни технологии за запазване на енергията, почти всичкия получен ток от слънцето влиза директно в местната елекропреносна мрежа и се изразходва. Това понижава стойността на локалното електричество и се отразява върху крайната цена на селскостопанската продукция, каза Тамар Шувал, от управлението за природата и парковете на Израел.

В България най-стария познат начин за извличане на енергия от природата е изграждането на ВЕЦ-ове. В Израел обаче няма толкова високи планин иили бързи потоци. Затова са открили свой начин за оползотворяване на височините около съществуващите руини от замъци, останали от кръстоносците. Обикновено те са били строени на най-високото място в даден район и е било задължително наоколо да има река, която да служи като естествено препятствие срещу евентуални нашественици. За новия вид електро-съоръжение разказа инженер Форсан Дагеш, един от ръководителите на проекта.

"Наричат замъка Йорданска звезда - Белвюили Кокет. Наистина е един от най-красивите, сравнително запазени, средновековни замъци. Още по време на кръстоносците на върха са направили изкуствено сладководно  езеро и изкуствен водопад, който пада в пещера от 500метра. Само че навремето този „водопад" го е имало само през зимата, когато тук падат силни дъждове. Сега под скалите на пещерата сме поставили турбина. Създадохме и водохранилище в подножието на хълма. Там събираме паднала през деня вода. С помпа я връщаме в горното езеро през нощта. Става въпрос за около 3 милиона кубически метра. Изпомпването трае 13часа, а турбините произвеждат електроенергия – 10 часа. Подобно съоръжение вече сме изградили край друг кръстоносен замък в планината Гилбоа. Има една особеност. Не е необходимо нашите съоръжения да работят непрекъснато. Когато има пиково търсене на енергия от електрическата компания се обръщат към нас и в рамките на 90 секунди можем дапуснем водата и да задвижим турбините. Иначе можем да произвеждаме енергия за местни нужди".

Източник: БНР