Учени превръщат пластмасови бутилки в ценни суровини

Учени превръщат пластмасови бутилки в ценни суровини

За превръщането на полиетилена в етилен и пропионова киселина е използвана фотокатализа при стайна температура с помощта на слънчева светлина. Като катализатор е послужил нетоксичен титанов диоксид с паладиеви атоми.

В резултат на разлагането почти 99 процента от полученото вещество е било пропионова киселина, която се използва в производството на пластмаси, лекарства, хербициди, ароматизатори, разтворители и други.

Според авторите на изследването предложеният от тях метод е по-малко енергоемък от обичайните химически обработки на полиетиленови отпадъци, които се извършват при температури над 400 градуса Целзий и водят до образуване на продукти със сложен състав. Сложните съединения трудно могат да се използват като вторични ресурси без допълнителна обработка. 

Източник: БТА