Министър Лорер ще открие форум "Бъдещето на водорода в България"

Министър Лорер ще открие форум "Бъдещето на водорода в България"

В събитието ще участват Мария Габриел, еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж; Карина Ангелиева, заместник-министър на иновациите и растежа; Ива Петрова, заместник-министър на енергетиката; Барт Бибуик, изпълнителен директор на Съвместно предприятие "Горивни клетки и водород", както и представители на публичния сектор, бизнеса и научните среди. 

В дискусионната сесия ще бъдат очертани перспективите за иновационни проекти в областта на водорода и внедряването им в България, ще бъдат обсъдени възможностите за устойчива трансформация от въглеродно интензивна към зелена водородна икономика у нас. Ще бъдат представени и възможностите от новия програмен период, свързани с научни изследвания и иновации във водорода.

Източник: БТА