Външната комисия на ЕП прие резолюция по доклада за напредъка на Македония

Външната комисия на ЕП прие резолюция по доклада за напредъка на Македония

БРЮКСЕЛ, Белгия (PIA) — —

В Комисията по външни работи на ЕП днес беше гласуван проект на резолюция по доклада за напредъка на Македония, подготвена от докладчика Ричард Хауит (Група на социалисти и демократи – С&Д), – съобщиха от Пресслужбата на ЕП.

Основните поправки, внесени от новоизбрания зам.-председател Андрей Ковачев (ръководител на българската делегация в Групата на ЕНП/ГЕРБ) бяха подкрепени с гласовете на големите европейски политически семейства – ЕНП, С&Д, АЛДЕ, Зелените и активното участие на българските членове на Комисията Станимир Илчев и Евгени Кирилов.

Един от ключовите текстове, предложен от г-н Ковачев, насърчава правителството в Скопие да работи за зачитане свободата на съвестта и самоопределението на всеки гражданин, такъв какъвто смята, че е. Резолюцията “подчертава важността на предотвратяването на дискриминация, основана на етнически произход, включително срещу граждани, открито заявяващи своята българска идентичност и/или етнически произход”.

Докладът окуражава Македония да продължи процеса по отваряне на досиетата на югославските комунистически тайни служби и да засили правомощията на комисията, имаща тази задача, като я овласти свободно да обявява резултатите от проверките си и да разполага с всички архиви, необходими за работата й. В текста на резолюцията е записано: “Насърчава органите да приключат дълго отлаганото обявяване на имената на агентите, свързани с бившите югославски тайни служби, като основна стъпка в посока откъсване от комунистическото минало…”. (Скопие вече официално поиска от Белград през 2011 да му бъдат предоставени архивите на бившите югославски тайни служби ).

Евродепутатите изразяват разочарование от липсата на напредък в честването на общи исторически събития и личности между Македония и нейните съседи. В резолюцията се препоръчва създаването на съвместни експертни комисии за обективна оценка на историята, базирана на факти. По думите на Андрей Ковачев “Македония трябва да прочете обективно своята история в сътрудничество с нейните съседи, а не както в момента да гради културна и национална идентичност за сметка на съседни държави.”

Българският евродепутат е категоричен, че “европейската интеграция е единственият начин за преодоляване на несправедливостите от миналото”.

Резолюцията ще се гласува в пленарна зала през мартенската сесия на ЕП в Страсбург.