Сенатът на САЩ одобри повишаването на тавана на държавния дълг