Румъния е все по-задлъжняла - държавният й дълг надхвърли 50% от БВП

Румъния е все по-задлъжняла - държавният й дълг надхвърли 50% от БВП

През февруари дългът на страната е 706,5 милиарда леи в сравнение с 695 милиарда леи (49,2% от БВП) през януари и 667,3 милиарда леи (47,2% от БВП) през декември. Нивото на задлъжляност зависи от развитието на номиналния БВП, от темпото на заемите, но също и от сумите, които трябва да се плащат през годината по дълговата сметка.

Министерството на финансите взе много заеми през първите месеци на годината. Целта беше да покрие колкото се може повече, докато периодът на финансовите пазари е по-благоприятен, отбелязва медията.

Според закона за фискално-бюджетната отговорност правителството трябва да представи възможно най-скоро програма за намаляване на дела на дълга в БВП. Тя трябва да включва, но не да се ограничава, до мерки като замразяване на общите разходи за заплати в публичния сектор. 

Властите съобщиха, че когато прагът от 50% е бил превишен за първи път, не са се съгласили с подобен ход и предпочитат изход от тази ситуация чрез инвестиции и икономически растеж.

Източник: БТА


Дата: 15.05.2023