Разделение между държавите след решение на ЕК за газа и атомната енергия

Разделение между държавите след решение на ЕК за газа и атомната енергия

За да стане климатично неутрален до 2050 г., ЕС се нуждае от мащабни частни инвестиции - до 350 милиарда евро годишно.

Затова ЕК изготви така наречената таксономия - списък с устойчиви дейности по пътя към зелена икономика, които ще привличат инвеститори.

След едногодишни спорове между държавите и самите евроинституции Брюксел предложи природният газ и ядрената енергия да станат част от таксономията.

"Днес правим предложение за това как газът и ядрената енергия биха могли да допринесат за трудния преход към климатична неутралност. Поставяме
строги условия за включването им в таксономията. Те ще подлежат на ясни ограничения и периоди на прекратяване на използването им", каза Марейд Макгинес, комисар за финансовите услуги и финансовата стабилност.

Дейностите, свързани с ядрената енергия трябва да отговарят на изискванията за ядрена и екологична безопасност, а тези свързани с природния газ да допринасят за прехода от въглища към възобновяеми енергийни източници.

Европейският съвет и държавите членки имат четири месеца да разгледат документа и повдигнат възражения, ако имат такива. Франция е доволна от включването на атомната енергия в таксономията, а Германия - от включването на газа.

Някои държави обаче като Австрия, Люксембург и Нидерландия са твърдо против и дори заплашиха със съд.

Очакванията са таксономисията да влезе в сила на 1 януари догодина.

Природозащитници протестираха днес пред Еврокомисията, докато вътре
представяха промените.

Източник: БНТ