Отложиха решението за започване на преговори със Скопие и Тирана за членство в ЕС

Отложиха решението за започване на преговори със Скопие и Тирана за членство в ЕС

Позицията на България за Република Северна Македония остава непроменена, а с това се отлага и решението за започване на преговори за членство със Скопие и Тирана. Зам.-министърът на външните работи Румен Александров участва днес в Съвета по общи въпроси в Люксембург. Това беше последното заседание на Съвета в рамките на Португалското председателство, на което можеше да бъдат приети преговорните рамки с Република Северна Македония и Албания и двете страни да започнат преговори.

Румен Александров е заявил пред колегите си, че София остава отворена за конструктивен диалог с предстоящото Словенско председателство за намиране на взаимно приемливи решения. Според него България очаква Скопие да пристъпи към изпълнение на практика на поетите на 17.06.2021 г. в София ангажименти. Това включва изричен отказ от териториални, малцинствени и исторически претенции към България, промяната на надписи и монументи, насаждащи омраза към България, задействането на процес на реабилитация на жертвите на югославския комунизъм, репресирани заради българското си самосъзнание. Страната ни продължава да настоява прилагането на Договора за добросъседство от страна на Република Северна Македония да бъде включено сред условията в бъдещата Преговорна рамка за присъединяване на Скопие към ЕС.

Министрите обсъдиха днес и въпроси, свързани с върховенството на закона в Полша и Унгария.

По материали на БНТ


Дата: 22.06.2021