ООН: Замърсяването с пластмаса може да бъде намалено с 80% чрез рециклиране и повторна употреба

ООН: Замърсяването с пластмаса може да бъде намалено с 80% чрез рециклиране и повторна употреба

За да се постигне това, трябва да има повече повторна употреба, рециклиране и повече преориентиране и диверсификация на пластмасовите продукти, заявиха авторите.

Това включва насърчаване от страна на правителствата на бутилките за многократно пълнене, диспенсерите за насипни товари, схемите за депозит и схемите за обратно приемане на опаковки - което би могло да намали с 30 % пластмасовите отпадъци.

Допълнително намаление с  20 % би могло да се получи, ако рециклирането се превърне в по-стабилна и печеливша индустрия, а премахването на субсидиите за изкопаеми горива и принуждаването на дизайнерите на опаковки да подобрят възможностите за рециклиране на продуктите би означавало, че количеството на рециклируемите пластмаси би се увеличило от 21 % на 50 %.

Използването на алтернативи като хартия или компостируеми материали вместо пластмаса за опаковки, пакети и продукти за вкъщи също би могло да спести още 17 % от замърсяването с пластмаса, заяви UNEP.

Всичко това все още ще остави 100 милиона тона пластмасови отпадъци за еднократна употреба и с кратък срок на годност, с които според UNEP може да се справим, като установим и приложим стандарти за дизайн и безопасност при изхвърлянето им, като например производителите да бъдат отговорни за продуктите, които отделят микропластмаса.

Изпълнителният директор на UNEP Ингер Андерсен заяви: "Начинът, по който произвеждаме, използваме и изхвърляме пластмаси, замърсява екосистемите, създава рискове за човешкото здраве и дестабилизира климата.

В този доклад  е изложена пътна карта за драстично намаляване на тези рискове чрез възприемане на кръгов подход, който не позволява пластмасите да попадат в екосистемите, в телата ни и в икономиката.

Ако следваме тази пътна карта, включително в преговорите по споразумението за замърсяването с пластмаси, можем да постигнем големи икономически, социални и екологични победи."

Докладът, озаглавен "Затваряне на кранчето: как светът може да сложи край на замърсяването с пластмаса и да създаде кръгова икономика", се появява преди втория кръг от преговори в Париж по глобално споразумение за справяне със замърсяването с пластмаса.

Авторите на доклада твърдят, че преминаването към по-кръгова икономика ще доведе до икономии в размер на 1,27 трилиона долара, а други 3,25 трилиона долара ще бъдат спестени от подобряване на здравето, климата, замърсяването на въздуха, морските екосистеми и разходите, свързани със съдебни спорове.

Освен това до 2040 г. ще се създаде нетно увеличение на броя на работните места със 700 000, предимно в държавите с ниски доходи.

UNEP заяви, че инвестиционните разходи са "значителни, но по-ниски от разходите без тази системна промяна" - 65 млрд. долара срещу 113 млрд. долара без промяната.

Голяма част от тези средства могат да бъдат събрани чрез използване на инвестиции, които биха били предназначени за по-голямо производство на пластмаса, или чрез въвеждане на такса върху продуктите от първична пластмаса.

Според UNEP, ако тези политики не бъдат въведени навреме и се забавят с пет години, това може да доведе до увеличаване на замърсяването с пластмаса с 80 милиона тона до 2040 г.

Пластмаса е открита в почти всички краища на света, включително в Антарктида, а по-рано тази година учените за първи път регистрираха заболяване, причинено от пластмаса при птиците - наречено пластилоза - което възпалява храносмилателния тракт.

Източник: БТА


Дата: 17.05.2023