Незаконните наркотици и проституцията са генерирали 4,5 милиарда евро за икономиката на Нидерландия през 2021 г.

Незаконните наркотици и проституцията са генерирали 4,5 милиарда евро за икономиката на Нидерландия през 2021 г.

Като цяло незаконните дейности са генерирали 4,5 млрд. евро за нидерландската икономика през 2021 г., съобщи службата.

Най-големи приходи е донесъл кокаинът, генерирайки 10,7 млрд. евро от продажби, но 90% от приходите са отишли в чужбина. „Голяма част от международната търговия с наркотици, която се извършва в Нидерландия, е под ръководството на хора, които не живеят тук“, заявяват от Националната статистическа служба на Нидерландия в  публикацията „Оценка на незаконните дейности в националните сметки“.

Незаконната икономика съставлява 0,5 % от нидерландската икономика

Освен търговията с кокаин Националната статистическа служба оценява и производството и търговията със синтетични наркотици, производството и търговията с канабис, проституцията и незаконното производство и търговия с тютюн. В случая с канабиса и проституцията статистиката измерва не само частта, която принадлежи към незаконната икономика, но и законната и толерирана част. През 2021 г. общата добавена стойност на незаконните дейности е възлизала на 4,5 млрд. евро. евро, което възлиза на 0,5 % от брутния вътрешен продукт. 

В Нидерландия през 2021 г. от търговията и производството на синтетични наркотици са спечелени над 3 млрд. евро. Както и при търговията с кокаин, голяма част от нея изтича в чужбина. Почти една трета от тези приходи допринасят за брутния вътрешен продукт.

Източник: БТА


Дата: 27.05.2024