Мнозинството британци смятат, че Обединеното кралство е сгрешило с напускането на ЕС, показва проучване

Мнозинството британци смятат, че Обединеното кралство е сгрешило с напускането на ЕС, показва проучване

Проучването е проведени сред 1525 пълнолетни лица, в началото на юни. Само 34% от тях все още смятат, че Брекзит е бил правилното решение.

Резултатите, публикувани от института "Тони Блеър", показват също, че 18% от гласувалите за напускане на ЕС вече смятат, че решението е било погрешно. Близо 80% смятат, че Обединеното кралство трябва да има по-тесни отношения с ЕС в бъдеще, като 43% искат Обединеното кралство да се присъедини отново към ЕС, а 13% предпочитат връщане само към единния пазар.

Малко над една пета от хората подкрепят по-тесни отношения с ЕС, но не като член или част от единния пазар.

Данните са цитирани от нов доклад, в който се разглежда как Обединеното кралство може да подобри отношенията си с ЕС след Брекзита. Авторите Антон Списак и Христос Цулакис също така предупреждават, че "възгледите на гласувалите на референдума през 2016 г. не изглежда да са се променили драматично". "Вместо това ключов фактор за тази промяна са нагласите на онези респонденти на възраст между 18 и 24 години, които не са гласували през 2016 г., но до голяма степен смятат решението за напускане за погрешно", посочват авторите. "По-голямата част от промяната изглежда се дължи на навлизането на по-млади хора в електората, а не на това, че значителна част от гласувалите за напускане са променили мнението си".

Сред предложенията, изложени от института, са насърчаване на правителството на Обединеното кралство доброволно да приведе в съответствие с европейските правила разпоредбите за стоките, включително правилата за продуктите и стандартите за безопасност на храните. Според подкрепяния от екс премиера сър Тони Блеър мозъчен тръст това би могло да стане предшественик на преговори с блока за по-тясно регулаторно съгласуване на санитарните и фитосанитарните (СФС) мерки.

В доклада се предлага също така да се обвържат системите за търговия с емисии на Обединеното кралство и ЕС, както и да се договори реципрочна схема за обмен на млади хора, като същевременно се подобри мобилноста на бизнесмените. Освен това се призовава и за включване на т. нар. "стратегическа опора" в рамките на настоящото търговско споразумение, който да послужи като основа за съвместна рамка за външната политика и отбраната.

Списък, ръководител на отдела за политическо ръководство в института, заяви: "Нашето проучване показва, че голямо мнозинство от британската общественост признава, че Брекзит в сегашния си вид не работи и би искало Обединеното кралство да се сближи с ЕС". "Това създава значително политическо пространство за придвижване на дебата напред от повторното водене на стари битки за това дали Брекзит е бил правилен или не, към обсъждане на това как трябва да изглеждат подобрените бъдещи отношения с ЕС", подчерта той.  "ЕС винаги ще остане ключов стратегически съюзник".

Източник: БТА


Дата: 23.06.2023