btaТурция навлиза в дезинфлация от юни, заяви вицепрезидентът на страната

btaТурция навлиза в дезинфлация от юни, заяви вицепрезидентът на страната

Вицепрезидентът посочи, че развитията съответстват на средносрочната икономическа програма на правителството, представена през септември миналата година, която очертава три периода: преходен, период на дезинфлация и период на стабилизация. 

"Смятаме, че след май оставихме преходния период зад гърба си. Очакваме от юни нататък да се наблюдава намаляване на годишната инфлация. Следователно през юни ще навлезем в периода на дезинфлация. През юли и август ще наблюдаваме по-нататъшното му ускоряване. Когато стигнем до септември, ще видим, че днешните стойности са значително понижени", каза той.

По думите на Йълмаз Турция предприема правилни стъпки както по отношение на бюджетния дефицит, така и по отношение на дефицита по текущата сметка, растежа и заетостта. 

"Централната банка разполага с резерв в размер на 147,6 млрд. долара. През миналата година той беше около 90 млрд. долара. Можем да кажем, че е налице много сериозно подобрение. Турция напредва по здравословен начин", заяви още вицепрезидентът, като добави, че сега страната е в състояние да се бори с инфлацията на солидна основа. 

"Трябва да изградим икономика с по-висока добавена стойност", подчерта той.

Източник: БТА


Дата: 28.06.2024