Георги Градев: Михайлов и неговата хунта са в панически страх от Бербатов и неизбежната промяна

Георги Градев: Михайлов и неговата хунта са в панически страх от Бербатов и неизбежната промяна

Ако БФС иска да “се противопоставя на шумно тиражираните претенции за недопускането на делегат на футболен клуб „Балкан“ (Варвара) до участие в Извънредния конгрес на БФС”, да го направи в съда по установения законов ред.

Безспорно е, че не бях допуснат до участие в конгреса като законно избран делегат от ФК Балкан (с. Варвара). При това положение, членските права на този клуб бяха нарушени, което опорочава взетите от конгреса решения и дава основание на съда да ги отмени изцяло.

Твърдението, че “са налице очевидни манипулации в опитите за излъчването на представител на клуб, без да бъде свикано и обявено общо събрание по надлежния ред” е грозна клевета, неподкрепена с факти и доказателства. Законните представители на ФК Балкан бяха призовани в МВР гр. Пазарджик в седмицата преди конгреса и потвърдиха избирането ми за член на клуба и за делегат на конгреса на БФС.

Истината е, че БФС е подал сигнал до прокуратурата срещу собствения си член без да приложи каквото и да е било доказателство! Въпросната проверка, инициирана от БФС, не отменя презумцията за невинност. Няма правна норма в закона или Устава на БФС, която да води след себе си като последица от проверката автоматичната невъзможност за участието ми в конгреса, и БФС не са в състояние да цитират такава норма. БФС не може да се възползва от собственото си неправомерно поведение, за да лишава ФК Балкан от законовите му права на член на БФС. Какво щеше да стане, ако БФС беше приложил тази порочна практика спрямо всички онези 189 клуба, които свикаха извънредния конгрес? Защо я приложиха само по отношение на ФК Балкан (и мен)?

Интересен е фактът, че Борислав Попов и Румян Вълков лично ме информираха в деня на конгреса, че не съм допуснат като делегат, защото решението на ОС на ФК Балкан да ме избере за член не било вписано в ТР. Само че това обстоятелство не подлежи на вписване в ТР съгласно закона. В тази връзка Ейбрахам Линкълн е казал: “No man has a good enough memory to be a successful liar”. Това важи с пълна сила и за БФС в този случай!

В крайна сметка, компетентният орган да се произнесе по казуса беше мандатната комисия, която нито ми даде право да се защитя, нито се произнесе. Затова отнесохме спора до съда, както се прави в демократичните общества. От какво се оплаква сега БФС на сайта си? От това, че не сме съгласни с незаконния избор на Михайлов ли?

Накрая, моралният стожер БФС казва, че съм присъствал на конгреса като част от антуража на Ивайло Дражев. Това не било морално. Първо, аз присъствах, но без право на глас и без право да участвам в дейността на конгреса, като правя изказвания и процедурни предложения. Очевидно от това ги беше страх в БФС, за да не ме допуснат! Второ, безочие е точно БФС в лицето на Михайлов да говорят за морал. А морално ли е да се дават само по две квоти за антуража на всеки кандидат и да ни изолират на втория етаж, когато Михайлов беше поканил над 50 човека свои гости, между които имаше хора с криминална регистрация, които имаха пълен достъп до делегатите и пречеха на нормалния процес на гласуване с непристойно поведение?

На конгреса “присъстваха” 483 души. Михайлов получи 241 гласа, Бербатов - 230 гласа, Порточанов - 8 гласа, една бюлетина беше невалидна, а трима делегата не упражниха правото си на глас. Съгласно чл. 29 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на БФС на победителят му трябваха 242 гласа на първи тур. Следователно изборът на Михайлов беше нелегитимен. Това предстои да се докаже в съда.

Цялостното поведение на Михайлов и неговата хунта по време на и след конгреса показва панически страх от Бербатов и неизбежната промяна. Тя ще се случи на следващия конгрес на БФС през м. март 2022 г. Неизбежно е!"

Източник: БНТ