Нови специалности ще могат да бъдат изучавани в професионалните гимназии от следващата учебна година

Нови специалности ще могат да бъдат изучавани в професионалните гимназии от следващата учебна година

В Софийската професионална гимназия "Княгиня Евдокия" за първи път ще се изучават специалностите "Театрален кино и телевизионен декор" и "Художествено осветление за театър, кино и телевизия", като втората специалност досега се е изучавала само в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив - училище към Министерството на културата.

Гимназистите в Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване в Пловдив ще имат възможност да усвоят тапицерство и декораторство, професия "Техник-технолог в дървообработването" - дуална система на обучение с разширено изучаване на чужд език. Професионалната гимназия "Васил Димитров" в Мадан предлага обучение по хидрогеология и геотехника, професия "Техник геолог" - в дневна форма на обучение, с разширено изучаване на чужд език.

На областно ниво изцяло нови специалности ще има в 25 области на страната. Най-много ще бъдат разкрити в Смолян - седем. Сред тях са "Компютърна графика", професия "Компютърен график", "Парково строителство и озеленяване", професия "Техник-озеленител", "Интериорен дизайн", професия "Дизайнер"  и "Хидрогеология и геотехника", професия "Техник геолог".

По пет нови специалности ще има в областите София-град, Бургас и Русе. В столицата сред тях са "Електрически машини и апарати", професия "Електротехник", "Програмиране на роботи", професия "Програмист на роботи" и "Организация и технология на козметичните услуги", професия "Козметик". Във Велико Търново гимназистите за първи път ще могат да изучават как да работят с деца и семейства в риск, а в Бургас - модерни танци.

Източник: БТА