Нова микологична лаборатория се открива в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН

Нова микологична лаборатория се открива в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН

Директорът на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН доц. Анна Ганева, заедно с ръководителя на българския консорциум DiSSCo-BG, проф. Бойко Георгиев и доц. Теодор Денчев, ръководител на лабораторията, ще представят възможностите на новоизградената научна база.

Специализираната микологична лаборатория е изградена през 2021-2022 г. към микологичната колекция на ИБЕИ-БАН за изследване и дълготрайна поддръжка на депозираните в нея материали. В лабораторията ще се извършват съвременни молекулярно-генетични и морфологични изследвания, целящи изучаването и опазването на гъбното разнообразие.

На откриването посетителите ще могат да разгледат микологичната колекция на института, която е най-голямата българска колекция от гъби и гъбоподобни организми от всички групи. Създадена е през 1954 г. и в нея са депозирани 30 700 образци. Колекцията е регистрирана в Международния индекс на хербариумите, поддържан от Ботаническата градина на Ню Йорк и включващ най-значимите ботанически и микологични колекции в света. Научният състав на колекцията включва петима учени, работещи в секцията "Микология" на института. Тази колекция е един от значимите български обекти, участващи в европейската научна инфраструктура "Разпределена система от научни колекции", в която от българска страна са включени, като партньори ИБЕИ-БАН и Националният природонаучен музей към БАН.

Проектът е реализиран в рамките на Националната пътна карта за научни инфраструктури на България, финансирана от Министерството на образованието и науката.

Източник: БТА