Нов шрифт за деца се създаде в България

Нов шрифт за деца се създаде в България

Според преподавателката в Редингския университет – професор Сю Уокър децата могат лесно да адаптират погледа си към серифни и несерифни шрифтове, но някои от формите не са удобни за четене. А шрифтът „Фоксбуук“, който създават Десислава Алексиева и художникът Кирил Златков, е съобразен с изследванията, направени в България и помага на начинаещи читатели да привикнат по-бързо.

Шрифтът Адис, създаден за хора с дислексия от Кристина Костова в България се прилага на много места при книжките за деца. Основни букви, на които се обръща внимание при тяхното изписване са „А“, „П“ и „Т“, като има няколко възможности за тяхното изобразяване. Шрифтът вече е достъпен за използване.

Източник: БНР