Д-р Георги Анчев от БАН участва в ново откритие в Европейската организация за ядрени изследвания - ЦЕРН

Д-р Георги Анчев от БАН участва в ново откритие в Европейската организация за ядрени изследвания - ЦЕРН

Д-р Георги Анчев oт Института за ядрени изследвания и ядрена енергерика на БАН (ИЯИЯЕ-БАН) участва в ново откритие в Европейската организация за ядрени изследвания - ЦЕРН, в Женева, Швейцария, което е за първото експериментално наблюдение на одерони. Това съобщи пресцентърът на Българската академия на науките.
Големият адронен ускорител (LHC) е най-големият и мощен колайдер (ускорител на частици) в света.  Той е най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. Ръководи се от Европейската организация за ядрени изследвания - ЦЕРН, в Женева. България се присъединява към ЦЕРН през 1999 г.
От БАН информират, че "на първо място в списъка с вълнуващи резултати в ЦЕРН за 2021 г. е експерименталното наблюдение на обмен на одерони при еластични протон-протонни и протон-антипротонни взаимодействия". Един от водещите учени на този експеримент е д-р Георги Анчев oт Института за ядрени изследвания и ядрена енергерика на БАН. Той е автор на системите за събиране и обработка на данни, и е координатор както при инсталирането на тези системи в тунела на LHC, така и при тестването на детекторите и въвеждането им в експлоатация.
Одероните - фамилия от виртуални, цветно-неутрални състояния, са предсказани теоретично през 1973 г. На експеримента TOTEM, провеждан на LHC в ЦЕРН, се изследва еластичното разсейване на протони, което носи важна информация за взаимодействието и структурата на тези елементарни частици.
На 15 декември 2021 г. д-р Георги Анчев показа тунела на Големия адронен колайдер (LHC) и разказа за екперимента TOTEM/PPS. Това е един от новите експерименти, разположени в тунела на Големия адронен колайдер.

Източник: БТА