Българските орнитолози са допринесли за изучаването на птиците в 68 държави по света за 277 години

Българските орнитолози са допринесли за изучаването на птиците в 68 държави по света за 277 години

Българските орнитолози са допринесли за изучаването на птиците в 68 държави и територии по целия свят за 277 години. От нашата страна са описани общо 40 нови таксона на птици. Това показва първият преглед на историята на българската орнитология, направен от проф. д.б.н. Златозар Боев от Националния природонаучен музей при БАН (НПМ-БАН). Студията е на английски език и прави обзор на изследователските области и постиженията за период от 277 години. Това съобщават от НПМ-БАН.

Публикацията е озаглавена "History of the Bulgarian ornithology (A review of the research fields and achievements for 277 years with complete bibliography)" и е включена в англоезичното издание на Регионален природонаучен музей в Пловдив - Bulletin of the Natural History Museum - Plovdiv за тази година.

В нея е представен първия цялостен преглед на основните постижения и най-изтъкнатите орнитолози в България през последните 277 години. Орнитологията е най-старата и най-развитата зоологична дисциплина у нас, отбелязват от НПМ-БАН. Досега учените в страната са работили в общо 46 области/аспекти на изследване на птиците. Всяка изследователска област е описана накратко с цитиране на първата, основната, най-важната или най-популярната публикация. Дадени са пълните библиографски описания на тези публикации. За първи път библиографията на много от тях е преведена от кирилица на латиница.

Общият брой на орнитологичните публикации на български автори и тези за българските птици възлиза на около 8000. Проучването представя пълните библиографии за 691 от тях. Георги Христович (1863-1926) е първият български орнитолог. Следват го Павел Патев, Николай Боев, Стефан Дончев, Симеон Димитров и още много други. Броят на българските изследователи в орнитологията трайно нараства и през 2021 г. надхвърля 100 специалисти, напреднали наблюдатели на птиците и сътрудници на НПО за опазване на птиците.

Орнитологията в България разполага с данни за 739 вида птици (421 рецентни и 318 установени въз основа на техните фосилни/субфосилни останки). Фаунистиката на птиците е най-старата и най-развита област на орнитологичните изследвания, докато птерилологията е най-младото и най-слабо разработеното направление в тяхното изучаване.

Страните от Балканския полуостров са най-проучваните чужди територии от българските орнитолози. Антарктида е най-отдалеченият регион, където български учени са провеждали орнитологични изследвания. Те са допринесли за изучаването на птиците в 68 държави и територии по целия свят. От България са описани общо 40 нови таксона на птици - 1 съвременен (гугутката Streptopelia decaocto) и 39 изкопаеми (миоцен - ранен холоцен) - ценен принос към световната наука за птиците.

Най-старата и най-голямата колекция от птици се съхраняват в Националния природонаучен музей при БАН в София. Тази институция през последните 132 години винаги е била и в момента е най-влиятелният изследователски център в областта на орнитологията на България, отбелязват от музея. 

Източник: БТА


Дата: 27.01.2022