В Белгия плащат на хората, които отиват на работа с велосипед

В Белгия плащат на хората, които отиват на работа с велосипед

Компенсацията е част от споразумение, сключено между фирмите от частния сектор и синдикатите през януари.

Субсидията в размер на 0,27 евро на километър е освободено от данъци и ще подлежи на годишни корекции в зависимост от инфлацията.

Дневният лимит на компенсацията е определен на 40 километра, а плащането ще се извършва ежемесечно заедно с редовните заплати.

Освен конвенционалните велосипеди, регламентът обхваща и електронните велосипеди и велосипедите с педали.

Преди 8-9 години подобни стимули бяха приложени и във Франция.

В Холандия, Дания, Германия и Великобритания също има различни стимулиращи схеми за хора, които се придвижват до работа с колела - данъчни облекчения, плащания на изминат километър и финансова подкрепа за купуване на велосипеди.

Източник: БНР