Празник на слънцето във "Факултета"

Празник на слънцето във "Факултета"

По-големите ще могат да видят отблизо балконски фотоволтаик и да се запознаят с възможностите, които този уред дава за облекчаване на месечните им сметки.

В България фотоволтаиците за балкони и фасади с инсталирана мощност до 800 W и директно включване в контакт (Plug-in PV) са все още непопулярни в сравнение със страните от Западна Европа, където се ползват от все повече домакинства, поясняват от Грийнпийс. Тези фотоволтаици имат ниска себестойност, но висок потенциал с тях гражданите да произвеждат значително количество чиста енергия за собствени нужди. Такъв опит би ги мотивирал в бъдеще да инсталират и по-големи системи за възобновяема енергия в домовете си и дори да се сдружават в енергийни общности.

Балконският фотоволтаик генерира електроенергия от слънцето и се свързва директно към съществуващата електрическа мрежа в жилището чрез включване на щепсела в контакта. Plug-in PV системите обикновено се състоят от два стандартни соларни модула, които произвеждат достатъчно електроенергия, за да покрият значителна част от консумацията в домакинството през деня

Системите с балконски модули са безопасни и финансово изгодни в дългосрочен план.

Източник: БНР


Дата: 20.06.2024