Отбелязваме Международния ден без интернет

Отбелязваме Международния ден без интернет

В началото, когато интернетът достигаше единствено в домовете ни по телефон, кабел и модем, като че ли това беше по-възможно. Но дали сега е така?

На 7 януари 2001 година представители на британския институт със социални изобретения за първи път прокарват идеята за ден без интернет, като призовават човечеството поне за 24 часа годишно да се посещава на обичайните си занимания - без да използва глобалната мрежа.

Главният секретар и съосновател на интернет общество в България Димитър Ганчев вижда смисъл в този призив.

„Възможно е ако забравите да си платите интернета, ето ви го ден без интернет, иначе доброволно, надали. Добре, че има такава инициатива, за да се сещаме, че принципно е възможно, нищо кой знае колко фатално няма да се случи.“

В момента три милиарда и половина от населението на земята използват интернет.

„В момента сме видели три етапа в развитието на интернет  -  комуникация между отделни субекти, тип едно към много - това е ерата на уебсайтовете, следващият етап, който сме в момента - много към много. Значи всеки публикува информация, всеки черпи информация от другите.“

От водещи по скорост на предаване на данните нашата страна изостава като ни изпреварват почти всички европейски държави.

„Не ни става нито по-слаб интернетът, нито по-лошо покритието, но не се развива. Много бързо върви развитието в Западна Европа. Все още сме лидери тука в региона в средна скорост и в достъпност. Ние бяхме лидери в разпространението на високоскоростния интернет тогава, когато във всеки квартал имаше по 50 малки интернет доставчика. Сега има само три големи, нещата се движат по-кротко.“

Медията е непредвидима, както и рисковете и опасностите в нея. Основната задача пред българското интернет общество остава борбата с фалшивите новини.

„В някакъв момент ще се окаже, че от целия този поток информация общата ни култура и знанието ни за контекста, в който са новините, няма да е достатъчно, за да можем да отличим реалното от фалшивото“, каза Димитър Ганчев.

Източник: БНР


Дата: 30.01.2022