"Не изхвърлям, а помагам" - инициативата, която обединява екологични и социални цели

"Не изхвърлям, а помагам" - инициативата, която обединява екологични и социални цели

Когато се озоват на сметищата, тези устройства замърсяват значително почвата и водата. Учените алармират, че тежките метали предизвикват сериозни здравословни проблеми, като безплодие, увреждане на органи, нарушено психическо здраве.

Рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване става изключително важна задача, защото освен ползите за околната среда, ще позволи повторното използване на вложените при производството ценни материали. Йерархията в управлението на отпадъците изисква от нас като общество да направим всичко възможно, за да намалим отпадъците в ежедневието си, както и да търсим нов живот за ненужните вещи. Ето защо онлайн платформата "REUSE BG" започна нова инициатива: „Не изхвърлям, а помагам“. Нейната цел е споделяне на вече ненужни вещи, които са в добро състояние, с хора, които имат нужда от тях. Концепцията на проекта съчетава целите по намаляване на количеството на депонирани битови отпадъци със социални цели.

"Самата идея на проекта е от 2018 година, като от самото начало концепцията на целия ни екип беше да обединим целите по опазване на околната среда със социалната кауза да помагаме на хора, които имат нужда. Проблемът, върху който е фокусиран проектът е намалеване на количеството на битови отпадъци, които ние изхвърляме. Има много вещи, които са годни за употреба, но в някакъв момент те просто отиват на сметището. Тук идва социалният момент на проекта, че това, което е годно за употреба, а ние вече нямаме нужда от него, всъщност ще бъде от полза за лица в затруднение, които биха дали нов живот на нашите ненужни вещи", коментира за Радио Благоевград един от организаторите на проекта Десислава Аспарухова.

Платформата осъществява връзката между хората, които искат да дарят старите си вещи и тези, които имат нужда от тях. "Тук е директна връзката и тя е по-бърза, защото отива директно от даряващия към търсещия или от търсещия към даряващия", допълва Аспарухова. 

Разбираемо в платформата преобладават обявите за предлагане на стари вещи, а не за търсене, тъй като нуждаещите се имат ограничен достъп до интернет. Именно тук е важността на сътрудничеството на платформата с отделните общини за осъществяването на замисъла на инициативата, защото социалните дирекции са тези, които могат да подадат информация за нуждаещи се хора. "Свързали сме се и продължаваме да влизаме в комуникация със социални организации - неправителствени и социални дирекции в общините, които са най-близко до хората. Всъщност те знаят на тяхната територия кой има нужда от тези вещи, така че пряката комуникация с общините се надявам да доведе до намиране на повече хора, които търсят подкрепа", споделя Десислава Аспарухова.

Източник: БНР