Фондация „Рома“ отбелязва Международния ден на ромите

Фондация „Рома“ отбелязва Международния ден на ромите

 Той се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година.

От фондацията отчитат, че в рамките на проекта са подкрепяли жителите на кв. „Столипиново“ чрез консултации по социални, образователни и здравни въпроси, осъществили са профилактични прегледи за здравно неосигурени лица, осигурен е топъл обяд за хора в неравностойно положение, подобрен е езиковият капацитет на деца и възрастни, както и достъпът им до образование.

Изградена е нова административна сграда на ул. „Калина” 61 в квартала, където на едно място ще се предоставят административни, образователни, здравни и социални услуги, което ще подобри достъпа и качеството на услугите за хора от етнически малцинства.

Източник: БНР