66 години Ботаническа градина в Балчик

66 години Ботаническа градина в Балчик

На тази дата през 1955 г. със Заповед на Министъра на културата и образованието на територията на бившата лятна резиденция на румънската кралица и под ръководството на известния български учен ботаник академик Даки Йорданов е създадена Ботаническата градина. Днес тя е част от Университетските ботанически градини към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (София, Варна и Балчик) и е член на Световния съвет на ботаническите градини (BGCI), на Европейския консорциум на Ботаническите градини (EBGC), на образователната мрежа за екологично образование в Ботаническите градини (EBGEN), Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места“ (ICOMOS). 

През 2005 г. е обявена за защитена местност по Закона за защитените територии, Носител на орден Кирил и Методий II-ра степен за нейните заслуги за пропагандирането постиженията на биологическата наука. През 2020 година Ботаническата градина постави началото на виртуален тур със заснемане „Парада на лалетата“, в градина Разсадник и „Божествена градина“. Започна работа и ботаническа галерия, включваща научни илюстрации на растителни семейства.

От тази година в Градината е монтирана високоточна станция, която ще регистрира сигналите на Глобалните навигационни спътникови системи при опасни явления. Става въпрос за данни като температура на въздуха, влажност, мъгла и други метеорологични параметри в района, каза ръководителят Валя Машкарова.

Източник: БНР


Дата: 27.07.2021