Трявна обяви традиционния конкурс за поезия на името на Петко и Пенчо Славейкови

Трявна обяви традиционния конкурс за поезия на името на Петко и Пенчо Славейкови

Литературният конкурс е за съвременни български и чуждестранни поети, като текстовете на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български. Авторите участват анонимно с по едно лирично стихотворение с не повече от 30 стиха. Изискването на организаторите е творбите, подадени за участие, да не са били публикувани или издавани.

Произведенията трябва да се изпращат в електронен вид на имейл адрес: slavkonkurs.tryavna@gmail.com  или на хартия- на адреса на общинската администрация в Трявна- в срок до 10 май.

Жури присъжда Славейковата награда, втора и трета награда, като публиката също избира свой фаворит. Наградният фонд е 4500 лева.

Имената на отличените автори ще бъдат обявени в навечерието на Славейковите празници в Трявна, които ще се проведат в началото на юни.

Източник: БНР