Съкровищата на земята в Националния музей „Земята и хората“

Съкровищата на земята в Националния музей „Земята и хората“

За един от най-атрактивните музеи у нас с колекция от оригинални образци от минералните ресурси на българската земя – Националния музей „Земята и хората“ – разказва Милена Христова, ръководител на отдел „Връзки с обществеността“.

Можете да научите за интересните изложби, впечатлили публиката през отминалата година, както и за предстоящите нови проекти, които се очаква да бъдат реализирани от Националния музей „Земята и хората“ през новата 2022 година.

Музеят е разположен в някогашната военна работилница (Софийски артилерийски арсенал), която е част от националното архитектурно културно наследство.

За да отговаря на стандартите на НМЗХ, сградата е адаптирана и реставрирана по проект на арх. Христо Ганчев. Експозиционният стил и вътрешното оформление са по проект на проф. Иван Радев, монументалната живопис е дело на проф. Теофан Сокеров, а проф. Иван Радев е автор на скулптурата от кристал, пред музейната сграда.

Богатствата на музея се разкриват в осем постоянни експозиции: „Гигантски кристали”, „Минерали на земята”, „Минерални ресурси на земята”, „Минерални ресурси на България”, „Минерали на България”, „Скъпоценни и декоративни камъни”, „Материали”, колекция „Петър Трантев“.

Една от най-големите колекции, притежание на Националния музей „Земята и хората“, е колекцията „Гигантски кристали от Бразилия“, дарена през 1985 г. от българския емигрант Илия Делев.

До края на месец януари на посетителите се предлагат интересни временни изложби:
• „Нови постъпления 2021“
от 1 до 31 януари от 10 до 18 часа
Вход с билети

• „Минералогията – най-древната геонаука“ – изложба на книги
НМ „Земята и хората“ и Българското минералогическо дружество
от 1 до 31 януари от 10 до 18 часа

• „Минерали и скъпоценни камъни във филателията“ – колекция на проф. Р. Костов
от 1 до 31 януари от 10 до 18 часа

• „Археоминералогия в българската праистория“ – постерна изложба
Българското минералогическо дружество
от 1 до 31 януари от 10 до 18 часа

• „Раждането на Луната – геоложка история“
от 28 до 31 януари от 10 до 18 часа

Източник: БНР