Проект, който популяризира обичаите в България, спечели финансиране в Япония

Проект, който популяризира обичаите в България, спечели финансиране в Япония

 Споразумението за предоставяне на средствата беше подписано от българския посланик в Токио Мариета Арабаджиева. Бенефициент на одобрения проект е Ирен Величкова - Ямами от Арт студио „Рамина“.

В рамките на инициативата ще бъдат проведени обучителни семинари за българските народни празници, обредност, музика и танци.

Програмата е инициирана и реализирана от Министерството на външните работи, одобрена от Министерския съвет.

Източник: БНР