Президентът открива международния форум за кирилицата „Азбука. Език. Идентичност“

Президентът открива международния форум за кирилицата „Азбука. Език. Идентичност“

Събитието се организира с подкрепата на Министерството на образованието и науката и е продължение на проведения през 2022 г. международен форум за кирилицата „… И ний сме дали нещо на света“.

Над 30 известни учени слависти от 11 държави, заедно със свои български колеги, ще дискутират значението на буквите, думите, езика, културата и мъдростта за славянското наследство, неговото опазване и разпространение в съвременния свят, както и значението на езика и идентичността в процесите на глобализация. Акцент ще бъде ключовата роля на България за създаването на третата християнска цивилизация – славянската.

Форумът продължава и утре, 28 юни, в Пловдив.

Източник: БТА


Дата: 27.06.2024