"Преподавателите" – Текстилът в НХА от началото до днес (1898 – 2020)

"Преподавателите" – Текстилът в НХА от началото до днес (1898 – 2020)

През 2020 година катедра "Текстил – изкуство и дизайн" в НХА отбелязва 60 години от създаването си в съвременния си вид, както и 122 години от създаването на първите школи за преподаване на текстил. По този повод галерия „Академия“ е домакин на изложбата „Преподавателите“, на която са показани творби на преподаватели, допринесли за развитието на катедрата през годините.

Изложбата е част от програмата от събития, свързани с отбелязването на годишнините на специалност „Текстил – изкуство и дизайн“, НХА. Тя цели да покаже развитието на специалността в исторически план, както и на нейния принос за обогатяването на художествения живот в страната. Нуждата от представяне пред широката публика на учебно-творческите процеси и постиженията в областта на съвременните художествени практики на специалността се обуславя и от необходимостта да се популяризират натрупаният опит, търсенията, възможностите и постиженията на съвременното текстилно изкуство.

Водещите концепции на преподавателите и тяхната международна значимост водят до разпознаване на специалността като един от важните фактори в развитието на текстила като изкуство и текстилния дизайн в България.

Честванията на годишнините стартираха с провеждането на Международен онлайн симпозиум за обучението по текстил и насоките в развитието на изкуството на текстила с лектори от Великобритания, Швейцария, Франция, Полша, Китай, САЩ и България. Симпозиумът се проведе на 4.12.2020 година и допринесе за обогатяването и по-дълбокото запознаване както на студентите, така и на широката публика с актуалното случване в сферата на текстила по света.

В програмата на юбилейните празненства катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ провежда още редица събития:

Освен вече горе споменатия симпозиум в началото на месец ноември тази година се откри изложба „Изкуство и дизайн“ на преподаватели и студенти от специалността в Център за съвременно изкуство и библиотека, Бургас;

Открита беше и самостоятелна изложба „Текстилни структури“ на преп. д-р Цвета Явашева в Галерия-книжарница София прес;

В Арт галерия НДК може да бъде видяна изложба „Изящното в текстилното изкуство“ на студенти от специалността с куратор проф. д-р Аделина Попнеделева;

Предстои издаването на юбилеен каталог, които ще бъде представен през 2022 г.

Преподавателският екип в катедрата се състои от изявени художници с дългогодишна практика и международно признание. Те са ангажирани в учебния процес се отличават с голям творчески и преподавателски опит.

Студентите, завършили специалност “Текстил – изкуство и дизайн”, създават облика на съвременния художествен текстил и дизайн в България.

Изложбата "Преподавателите" може да бъде видяна до 21 януари 2022 г. в галерия "Академия"

Източник: БНР