Обновената зала "Наследството на древността" в РИМ София отваря врати

Обновената зала "Наследството на древността" в РИМ София отваря врати

Разширен е нейният съдържателен и времеви обхват, включени са нови експонати и данни за живота в Софийското поле през праисторията, Античността, Средновековието и османския период.

Актуализиран е информационният и пространственият дизайн.

За представяне на текстовата информация в залата е използван шрифт, улесняващ четенето при хора с дислексия. Използвани са дигитални фоторамки за мултимедийно показване на експонати в контекста на тяхното намиране и исторически възстановки.

Залата вече разполага и с надписи на брайлова азбука към тях, а проектът за обновяването се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Източник: БНР