Нереален свят

Нереален свят

"Нереален свят" – изложба дървопластика – такава великолепна експозиция се представя в изложбената зала на Националната гимназия за приложни изкуства "Свети Лука". Тя е организирана от секция Дърворезба към Съюза на българските художници и показва една съвременна, модерна визия към този извечен и богат като структура материал. 

Участват около 30 автори от различни поколения с почти 40 произведения – от най-млади още студенти до автори като Петер Цанев, Камен Симов, Христо Кирилов, Мартин Георгиев и др. Експозицията ни среща с една съвременна дървопластика, с ясно изразени контрасти между естествен и добавен цвят, типична и характерна за дървото форма, пластика, комбинация с метал, с представянето на древни и модерни теми в това изкуство.

Така както един актьор всеки път "живее“ своята роля, така и художниците, отдадени на изкуството на дървопластиката, пресъздават един паралелен нереален свят, чувства и емоции, усещания и образи, извечни и актуални за днес.

Изложбата може да бъде видяна до 5 ноември.

Източник: БНР

Дата: 26.10.2022