Литературният вестник „Стършел“

Литературният вестник „Стършел“

За изминалите 75 години, в които вестникът излиза без прекъсване и без да променя „името и нрава си“ по страниците му с публикувани много хумористични разкази, авторите на някои от които са вече класици в хумористичния жанр. Румен Белчев и Михаил Вешим са съставили антологията „Класика в жанра“ на най-добрите от тях, като са се насочили към най-известните имена, работили или уволнявани от „Стършел“. Автор на корицата е художникът Дамян Дамянов.

Освен че така могат да бъдат проследени литературните „моди“ и лъкатушенията им през годините, отчетливо се откроява свежестта на тези текстове и днес, когато те не само са свидетелство за отминалото, но и за трайността. Както на авторовия талант, така и на поводите за смях, ирония и сарказъм. А в този смисъл са и повод за мъничко тъга.

Очевидно подборът не е бил лесен при изобилието от разкази, но двамата съставители са се опитали по Кузма Прутков да обхванат „необхватното“ – от Жак Шемтов, Петър Незнакомов, Добри Жотев, Борис Априлов, Радой Ралин, Дамян Бегунов и Мирон Иванов, през Станислав Стратиев, Йордан Попов, Кръстьо Кръстев, та до… съставителите, които пишат: „Сред такъв пъстър букет от имена всеки читател ще намери своя разказ, който да му дари усмивка“.

Източник: БНР