Интересна книга за Средновековието

Интересна книга за Средновековието

Над тези и още много други въпроси  разсъждава в книгата си „Другото Средновековие“ проф. Цочо Бояджиев. Това са лекциите му в специализирания курс „Културна антропология на Западноевропейското Средновековие“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, които той води заедно с Тони Николов.  

В предговора проф. Цочо Бояджиев пише: „Разбира се, това, което може да се прочете тук, е силно литературно стилизирано – то не предава живата атмосфера на курса, дискусиите, конкретните позовавания на източниците, едновременно сериозното и игрово тълкуване на документите от епохата на Средновековието, отнасянето към нашето съвремие. Но тази книга така или иначе може да бъде свидетелство най-малко за тематичния обхват на философската медиевистика у нас в началото на новото хилядолетие. А може би и подтик за бъдещи изследвания върху философията и културата на средновековна Европа.“  

Източник: БНР


Дата: 26.12.2021