Дух на земен мечтател

Дух на земен мечтател

Галерия „Райко Алексиев“ представя една емблематична, цялостна изложба на художника Борис Ненов по повод 100 година от неговото рождение. Това е забележителна колекция от живописни творби, предимно пейзажи, серия натюрморти и планински изгледи.

Учи живопис при проф. Дечко Узунов и през годините с вродената се артистичност долавя и пресъздава същността на явленията, тяхната вътрешна сила, прави една отличаваща се като техника и колорит живопис. Когато човек влезе в галерията го завладява изобилието от светлина и цветови нюанси, една живопис която оживява формата и нейното багрено съдържание. Борис Ненов е неразривно свързан със земята и мощта, която тя излъчва. Тя може да бъде повод и за анализ и за вдъхновение на днешните млади артисти като личност, носещ дух на земен мечтател и творец.

Източник: БНР


Дата: 20.09.2021