Архивите на България и РСМ с изложба "Стари балкански фотографии"

Архивите на България и РСМ с изложба "Стари балкански фотографии"

Експозицията включва фотографии от втората половина на XIX век до 30-те години на XX век. Ще бъдат показани 108 снимки, групирани в теми: градове, села, поминък, бит, облекло, пазар и празници.

Държавният архив на Република Северна Македония представя историята на всекидневния бит също със 108 фотографии от архивните фондове на Централното управление и отделите в Битоля, Велес, Скопие и Прилеп.

Те обхващат темите за архитектурата, старите занаяти, селското стопанство, народните носии и бродериите.

Източник: БНР