Животновъди блокират за час Подбалканския път

Животновъди блокират за час Подбалканския път

В 9 часа те ще затворят за час Подбалканския път от западния вход на Калофер. Протестиращите са опънали и символичен палатков лагер.

Освен за разрешаване ползването на пасищата, които попадат в обхвата на Национален парк „Централен Балкан“, протестиращите настояват и за мониторинг на начина, по който се управлява паркът.

Директорът на Национален парк „Централен Балкан“ Георги Кръстев обясни, че ограниченията не са в ползваната площ, а в броя едър рогат добитък и коне, които пасат на нея. Причината е, че 45% от ерозията на територията на парка е заради тяхната паша. 

Източник: БНР