Земеделското министерство иска да привлече фермери към биопроизводството

Земеделското министерство иска да привлече фермери към биопроизводството

Инициативата ще се провежда съвместно с Национална служба за съвети в земеделието, и ще обхване 56 населени места. Идеята е все повече земеделци да преминат от конвенционално към биологично производство, тъй като противно на европейските тенденции, у нас биопроизводителите непрекъснато намаляват. Ако в края на 2019 година в електронния регистър са вписани 6405 биопроизводители, в края на 2022 година броят им е с 24 % по-малко. За същия период биологичните площи намаляват  с 13 %.  Този негативен процес, според самите земеделци, се дължи на административни пречки, които се създават пред производителите.

В рамките на инициативата фермерите ще бъдат запознати с основните правила при биопроизводство и възможностите за финансово подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието в новия програмен период. Ще бъдат представени и добри практики от биопроизводството на други европейски страни, обещават още организаторите.

Източник: БНР