Започва изплащането на помощта за малките предприятия, засегнати от Covid кризата

Започва изплащането на помощта за малките предприятия, засегнати от Covid кризата

Започва изплащането на средствата по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19“, съобщава пресцентърът на министерството на икономиката.

Мярката е с общ бюджет от 184,6 млн. лева. По процедурата първоначално бяха заложени 78 млн. лв., но с изменение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и решение на Министерски съвет беше осигурен допълнителен финансов ресурс за наддоговаряне в размер на близо 106 млн. лв.

Осигурените допълнителни средства ще позволят поетапно наддоговаряне на фирми от резервния списък, като по този начин финансирането ще обхване много повече компании, извън първоначално одобрените. Очаква се близо 3700 предприятия да се възползват от безвъзмездна финансова помощ по процедурата, посочват от икономическото министерство.

Източник: БНР

От 24 август е отворена системата за достъп в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), където одобрените фирми могат да подават отчетите си. Към 30 август са подадени 24 броя финални отчета.


Дата: 30.08.2021