Всяка трета от работещите у нас медицински сестри е над 65-годишна

Всяка трета от работещите у нас медицински сестри е над 65-годишна

Около 22 000 са медицинските сестри у нас, нужни са още 30 000, за да се осигури качествена грижа за пациентите. Това показват данни на професионалната им организация, публикувани през май тази година. Всяка трета от работещите сестри е над 65-годишна възраст. 

Необходимостта от незабавни мерки за задържането на специалистите по здравни грижи и привличане на желаещи да упражняват тези професии ще бъде поставена на вниманието на участниците в срещата. 

Тя ще се състои в столичната университетска болница "Света Анна", а главната медицинска сестра на заведението - Марияна Колева, ще сподели добри практики за условия на труд, заплащане и продължаващо обучение. 

Преди година от Асоциацията на професионалистите по здравни грижи изпратиха писмо до управляващите с призив да се създаде система за планиране и задържане на персонала, за кариерно развитие, устойчиво повишаване на заплащането спрямо придобитите знания и умения, както и да се въведе изискване за минимален брой специалисти по здравни грижи в лечебните заведения.

Източник: БНР