ВАС отмени решението на ЦИК и върна машините за гласуване на балотажа

ВАС отмени решението на ЦИК и върна машините за гласуване на балотажа

В мотивите си магистратите записаха, че решението на ЦИК е незаконосъобразнo в частта за балотажа. В останалата част, касаеща изборите за кметове и общински съветници, проведени на 29 октомври, жалбите, допуснати за разглеждане, бяха отхвърлени.

Според магистратите и към момента на приемането на обжалваното решение, и към настоящия момент липсва надлежно издадено разрешение за удостоверяването на машините. В случая удостоверяване на съответствието на машините е изрична компетентност на министъра на електронното управление и той не може да я делегира на заместник-министър. Позоваването на Закона за администрацията, посочен като основание за издаване на заповедта за делегиране, не може да послужи като правно основание за това, пишат от ВАС в мотивите си. 

В решението си съдът приема, че в Закона за електронното управление не е предвидена възможност за делегиране на правомощия и затова заповедта за делегация от министъра на неговия заместник се явява незаконосъобразна, както и извършените от заместник министъра действия, включително издаденото по-късно решение за удостоверяване, постъпило в ЦИК.

Върховните магистрати смятат, че това е достатъчно основание да се приеме, че не е установено съответствие на устройствата за машинно гласуване по предвидения за това ред и от компетентните органи, което препятства гарантирането на принципите на Изборния кодекс за прозрачност и сигурност на машинното гласуване. Затова решението на ЦИК, в частта за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври само с хартиени бюлетини, се явява законосъобразно. В останалата част - за провеждане на гласуването на втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. само с хартиени бюлетини, съставът на ВАС приема, че решението на ЦИК е незаконосъобразно. 

Решението на съда е окончателно. 

Административното дело беше образувано по жалби на „Продължаваме промяната – Демократична България“, политическа партия „Единение“, кандидата за кмет и кандидат за общински съветник на община Шумен Неделчо Неделчев, кандидата за общински съветник за Столична община Петър Славов, както и на група физически лица в качеството им на избиратели, припомниха от съда.

Източник: БТА


Дата: 31.10.2023